exkl. moms

Varukorg

Tips & råd

OHMS LAG

Ohms lag beskriver förhållandet mellan elektrisk spänning, resistans och ström för en linjär resistor. Med hjälp av två parametrar kan du alltid räkna ut den tredje. Dessutom går det att kombinera Ohms lag med Joules lag om sambandet mellan spänning, ström och effekt.

Beräkningsformel:
U=R x I
U: Spänning volt R: Resistans ohm I: Strömstyrkan Ampere
 

JOULES LAG - EFFEKT

För att beskriva hur kraftfull en belysning eller ett elektriskt element är används begreppet effekt. Effekten är produkten av spänningen som vi anslutit till kretsen, och den ström som flyter genom kretsen. Effekt handlar här om den elektriska effekten, inte till exempel den visuella effekten av hur mycket en lampa lyser.

Beräkningsformel:
P=U x I
P: Effekt watt U:Spänning voltI: Strömstyrkan Ampere