exkl. moms

Varukorg

Tips & råd

Reglementetför varningsljus som är godkända enligt R65 - Publicerades 2020-01-08
Det är inte alltid lätt att hålla sig uppdaterat på villkoren för användning av varningsljus, eftersom R65 reglementet inte bara bygger på att varningsljuset skall vara godkänt. Även monteringen skall ske på ett korrekt sätt och användningen får endast ske under vissa omständigheter.

Enligt förordningen TSFS 2009.83 gäller följande för orangegula varningslyktor;
Lyktor som avger orangegult ljus och som är särskilt anordnade som varningsanordningar (varningslyktor) får användas på fordon;
1. i väghållningsarbete eller liknande arbete
2. vid bärgning och transport av bärgat fordon
3. i samband med fordonskontroll eller motsvarande
4. vid olycksplats eller motsvarande
5. när fordonsbredden inklusive utrustning eller redskap överstiger 300 centimeter
6. när varningslykta föreskrivs som särskilt villkor för färd på väg
7. i andra med 1–6 jämförliga fall

Varningslyktor får även användas på en vägtransportledares fordon i samband med eskort av lång, bred eller tung transport enligt lagen (2004:1167) om vägtransportledare. Får endast användas om det behövs för att varna för att fordonet på grund av verksamheten eller förhållandena måste ställas upp eller föras så att det kan utgöra hinder eller fara för övrig trafik. Körriktningsvisare som särskilt anordnats som varningsanordning (varningsblinker) får användas när fordon på grund av olyckshändelse, motorfel eller liknande orsak blivit stående på sådan plats eller på sådant sätt att det kan utgöra hinder eller fara för övrig trafik.
Fordon som enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:83) om användning av vissa varningsanordningar m.m. får ha varningslykta ska beträffande varningslykta uppfylla kraven i tabellen nedan.
•  Varningslykta ska avge orangegult ljus i alla riktningar i horisontalplanet och ge intryck av att vara    blinkande.
•  Varningslykta ska vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 65 eller typgodkänd av Transportstyrelsen,      Vägverket eller Trafiksäkerhetsverket.
•  På fordon med en eller flera varningslyktor ska det vara möjligt att från varje punkt på en höjd av 1,2 m    över markplanet och på ett avstånd av 20 m och längre från fordonet observera ljuskällans centrum på    minst en lykta.
• Varningslykta ska vara så placerad på fordonet att dess symmetriaxel är i det närmaste vinkelrät mot   markplanet.
• Fordon ska ha en från förarplatsen väl synlig kontrollampa som visar fast orangegult ljus när   varningslyktan är tillkopplad.
• Om varningslykta kompletteras med annan lykta med blinkande orangegult ljus ska denna vara så ansluten till fordonets elektriska system att den kan vara tillkopplad endast då varningslyktan är tillkopplad.

Det finns flera benämningar på varningslyktans klass och funktion. Nedan ser ni förklaringar på det.
ECE R65 Klass 1 är lyktor med ett styrkeläge
ECE R65 Klass 2 är lyktor med ett starkare läge för dagsljus och ett svagare läge för natt.
TA1 eller XA2 ?
T = 360° runtomlysande varningsljus      X = Planmonterade riktade varningsljus
A = Orange ljus         B = Blått ljus        R = Rött ljus
1 = Klass 1 Ett styrkeläge      2 = Klass 2 Två styrkelägen