Endast försäljning mot företag. Vänligen logga in för att handla eller ansök om konto

exkl. moms

Varukorg

Bra att veta

ELSKOLA

För att våra produkter ska fungera behöver de ström. Det finns mycket att läsa om ellära och vi tänker beskriva några grundläggande begrepp och hur de hör ihop.
 
Vi börjar med just elektrisk ström som är ett flöde av elektriska laddningar. Upphovet till ström är vanligtvis en spänning, det vill säga en skillnad i energi mellan två punkter. Spänning motsvarar det arbete som uträttas per laddningsenhet på en elektriskt laddad partikel som färdas mellan två angivna punkter. Partiklarna stöter på olika stort elektriskt motstånd, resistens. Resistensen mäter hur svårt det är för en ström att passera genom ett material. Det här är väldigt teoretiskt och inget vi behöver kunna utantill. Dessa tre enheter är tätt sammanlänkade, vilket Ohms lag visar.
 
OHMS LAG
Ohms lag beskriver förhållandet mellan ström, spänning och resistans. Den säger att spänningen U är lika med resistansen R multiplicerad med strömmen I; U = R · I.
I det här sambandet kopplas de elektriska storheterna spänning, ström och motstånd samman. Spänning mäts i enheten Volt (V), ström i enheten Ampere (A) och motstånd mäts i enheten Ohm (Ω). Det går att vända och vrida på Ohms lag enligt bilden här.
 
JOULES LAG - EFFEKT
Nu ska vi gå vidare och lära oss vad effekt är. För att beskriva hur kraftfull en belysning eller ett elektriskt element är används begreppet effekt. Den elektriska effekten är produkten av spänningen som vi anslutit till kretsen, och den ström som flyter genom kretsen. Effekt handlar här om den elektriska effekten, inte till exempel den visuella effekten av hur mycket en lampa lyser.
 
För att få fram effekten som benämns med P tar du spänningen U gånger strömmen I; P = U · I. Det går också att vända på formeln och få fram spänningen genom att ta effekten delat med strömmen. På samma sätt kan strömmen beräknas genom att ta effekten delat med spänningen. Spänning mäts i enheten Volt (V), ström i enheten Ampere (A) och effekt mäts i enheten Watt (W). Sambandet kallas Joules lag.
 
Ellära
RÄKNEEXEMPEL
Vi kan använda våra nyvunna kunskaper för att räkna ut till exempel hur mycket ström en extraljusramp drar. För en 180W extraljusramp som installeras på ett 12V fordon kan vi räkna fram hur mycket ström den drar enligt Joules lag om effekt; P = U · I.
 
I fallet med extraljusrampen blir formeln; Effekt (180W) = Spänning (12V) · Ström (xA). Vi vänder på formeln för att få fram strömmen. Effekt (180W) / Spänning (12V) = Ström (xA). Det ger följande samband; 180W / 12V = xA = 15A. Extraljusrampen drar således 15A och bör avsäkras därefter.
 
SÄKRINGAR - FÖR SÄKERHETS SKULL
Säkringar installeras för att förhindra överbelastning i elektriska anläggningar. Överbelastningar skulle i värsta fall kunna leda till överhettning och brand. Överbelastning uppkommer när en för stor ström leds genom en ledning, till exempel på grund av kortslutning. En rätt dimensionerad säkring bryter strömmen i en ledare om strömmen blir större än tillåten för ledaren i fråga. För att hitta rätt säkringsstorlek finns här en avsäkringstabell avsedd för 12V system. I vårt installationssortiment finns allt du behöver för inkoppling av el. Bland annat hittar du säkringar i flera modeller och storlekar, säkringshållare samt olika sorters kabel.
 
AVSÄKRINGSTABELL - 12V
 
Kabelarea Kontinuerlig
strömstyrka
Säkring mot
överbelastning
Säkring mot
kortslutning
1 mm²   6A  
1,5 mm² 9A 10A 20A
2,5 mm² 15A 16A 35A
4 mm² 16A 20A 35A
6 mm² 21A 25A 63A
10 mm² 28A 35A 100A
16 mm² 37A 50A 160A
25 mm² 49A 63A 200A
35 mm² 60A 80A 315A
50 mm² 76A 100A 400A
SÄKRINGAR OCH SÄKRINGSHÅLLARE
Här finns ett brett urval av säkringar och säkringshållare. Hitta rätt säkring för just din applikation.
 


Linear 18 Elite led ramp
KABEL
Kabelsortimentet innehåller fordonskabel för lågspänning i olika dimensioner. Alla kablar har flexibel kopparledare och säljs antingen på bobin eller i metervara.