Endast försäljning mot företag. Vänligen logga in för att handla eller ansök om konto

exkl. moms

Varukorg

1. Information om hantering av personuppgifter

Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn gäller då HBA tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, supportärenden och övrig kontakt med HBA, såsom besök på vår webbplats och registrering av e-handelskonto.

 

2. När behandlar vi dina personuppgifter?

För att du ska kunna köpa våra varor eller tjänster, kontakta oss för support eller information, besöka vår webbplats eller registrera ett e-handelskonto måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig. Du kan när som helst uppdatera dina uppgifter i ditt e-handelskonto genom att logga in på ”Mitt konto”. När det gäller e-post utskick kan du avregistrera dig från sådana utskick från HBA via ditt e-handelskonto eller genom att kontakta oss per e-post eller telefon.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

När du besöker HBAs webbplats som identifierad kund eller ansöker om e-handelskonto, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer/organisationsnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress, bilder och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår support).

4. Laglig grund, lagring och lagringstid

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund. Vi behandlar information om dig som kund för att kunna leverera bästa möjliga service och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna initialt inhämtades för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som föreskrivs enligt tillämplig lag, exempelvis i enlighet med bokföringslagen eller vid eventuella garantiåtaganden. HBA har rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och där möjligt minimerar vi lagringstiden.

5. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. HBA har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På HBA hanteras endast den information som är nödvändig och enbart av de personer som behöver den för att leverera bästa möjliga service till våra kunder. 

6. Dina rättigheter

HBA ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. HBA kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att begära:

  • Tillgång till dina personuppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Vi kan då komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig.
  •  Rättelse av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på ditt användarkonto och rätta felaktiga uppgifter.

  • Radering av dina personuppgifter. Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal. 
  • Begränsning av behandling av personuppgifter. Du har rätt att begära att användandet av dina uppgifter endast ska gälla för vissa avgränsade ändamål.

7. Cookies

Genom att ställa in din webbläsare att acceptera cookies samtycker du att HBA får använda cookies på det sätt som anges nedan. En cookie är en textfil som vid uppkopplingen mot hba.nu sparas på din dator och som vid senare besök på webbplatsen kan hämtas från din dator. HBA använder cookies för att kunna ge dig som besökare bättre service och för att kontrollera antal besökare på webbplatsen. Det används även för att kunna anpassa erbjudanden och reklam på hba.nu baserat på besökarens aktivitet på webbplatsen oavsett om besökaren loggar in eller inte. Cookies används även för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare som besökaren använder, hur vår webbplats används och hur vi kan förbättra dem. Denna information är viktig för oss och gör det möjligt för oss att utveckla och optimera vår webbplats och förbättra användarupplevelsen. Du har möjlighet att hindra att cookies lagras i din dator och kan när som helst återkalla ditt samtycke genom inställningarna i din webbläsare. Du kan då välja att blockera samtliga cookies eller enbart vissa cookies. Du kan också när som helst radera sådana permanenta cookies som har lagrats på din hårddisk. Om du väljer att ställa in i din webbläsare så att den inte tillåter användning av cookies från hba.nu så kan det dock innebära att vissa tjänster inte kan användas eller att hba.nu inte fungerar korrekt i alla avseenden.

8. Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på HBA.
Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning. Den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

9. Kontakta oss

Om du har frågor kring vår Integritetspolicy och om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår support på telefon 08-519 290 10 eller via e-post support@hba.nu