Endast försäljning mot företag. Vänligen logga in för att handla eller ansök om konto

exkl. moms

Varukorg

Garantier

 
VI VILL ATT DU SKA KÄNNA DIG TRYGG
Vi på HBA vill erbjuda våra kunder maximal trygghet. Vi vill säkerställa att du får exakt den produkt du önskar till den kvalitet som vi utlovar. Vi lämnar tre olika garantitider på våra produkter; ett år, tre år respektive fem år. Vilken garantitid som gäller för just din produkt ser du enkelt på produktsidan.

ett års garantitre års garantifem års garanti

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT NYTTJA GARANTIN
Du kan lita på att den produkt du köpt omfattas av vår produktgaranti. Om du vill reklamera en produkt gör du det med en av våra returetiketter. För lättare och snabbare handläggning ser vi gärna att du fyller i vår retur och reklamationssedel, följ länk här >>.

GARANTIVILLKOR
Garantin är giltig i ett (1), tre (3) eller fem (5) år från och med inköpsdatumet. Du måste kunna uppvisa den ursprungliga fakturan/kvittot på köpet. Garantin blir gällande endast under förutsättning att installationen av produkten är utförd på ett fackmannamässigt vis. Garantin täcker defekter och felaktiga delar orsakade av fel i material eller tillverkning.

Undantag från garantin anges nedan:
• Normalt slitage, repor och bucklor och skada orsakad av att produkten tappats, stötar och liknande.
• Att produkten används för annat syfte än den är avsedd för.
• Misskötsel, försumlighet, underlåtelse att rengöra och underlåtelse att följa våra underhållsanvisningar från användarens sida.
• Skada orsakad av felaktig lagring, att produkten kopplats till felaktig spänning, skada orsakad av kemiska ämnen samt rost.
• Vattenskada beroende på oaktsam rengöring med högtryckstvätt
• Skada som orsakats av rengöringsmedel eller dylikt som ej är rekommenderat av HBA
• Om anslutningskontakt är avklippt från anslutande kabel.
Våra garantier


Reparationer och/eller modifikationer som utförts av obehörig servicepersonal eller om andra delar än HBA:s egna delar har använts. Om en auktoriserad servicetekniker inte kan finna några fel på produkten kommer garantin inte att täcka några relaterade kostnader. All transport görs av eller på begäran från kunden. För övriga produkter såsom Back-TV system, Inverters etc. gäller respektive varas enskilda garantitid.