Endast försäljning mot företag. Vänligen logga in för att handla eller ansök om konto

exkl. moms

Varukorg

Kundcase

LÄR KÄNNA NIKLAS OCH PÅBYGGAREN MR ARBOGAVAGNAR


I maj var vi på studiebesök hos MR Arbogavagnar AB som ligger i just Arboga. Vi spenderade en förmiddag med Niklas Jarmelid som är VD och en av bolagets delägare. Under timmarna hos Niklas berättade han bland annat om företagets historia, hur de jobbar idag samt deras tankar om framtiden.
 
Om vi tar historien från början så är MR Arbogavagnar ett familjeföretag som grundades på 1940-talet av Niklas morfar, Martin Richardsson, under namnet Richardssons Vagnservice AB. Bolaget gick igenom ett generationsskifte 1992 när Niklas far tog över och i samband med det ändrades namnet till MR Arbogavagnar AB. Niklas har själv lång erfarenhet av lastbils- och åkeribranschen och drev ett eget åkeri i femton år. Niklas gick sedan in i verksamheten som VD efter sin far 2010. Idag är det Niklas och affärspartnern, tillika verkstadschefen, Michael som driver företaget. MR Arbogavagnar har genom åren bibehållit sin kärnverksamhet som är påbyggnationer, överflyttning av befintliga påbyggnationer till nya chassin, service och reparationer.
 
Vårt besök startar med kaffe och en pratstund på Niklas kontor. Han berättar att MR Arbogavagnar bygger runt 65 till 80 bilar per år där tyngdpunkten ligger på Scania komplettbilar med HIAB lastväxlare. Utöver det gör de byggnationer som är beställda av lokala återförsäljare. Här har MR Arbogavagnar en bred repertoar och dessa byggen kan vara allt från lastväxlare, kranbilar och tankbilar till bulkbilar och foderbilar. Niklas beskriver hur bredden i MR Arbogavagnars utbud av påbyggnationer är en styrka för dem och att de gärna bygger bilar skräddarsydda utifrån slutkundens önskemål.
 
När kaffet är uppdrucket rör vi oss från kontoret och ut i verkstaden. Där har MR Arbogavagnar nio byggen och överflyttningar igång, och parallellt med dem pågår ständigt service och reparationer. Vi stannar till vid en kranbyggnation som ska bli en demobil för HIABs räkning. Där noterar vi att det sitter föredömligt många HBA lampor på den och bilen blir en av de första på marknaden som har Landsort minipuck med transparent lins monterad på bakstammen.
 
 
Niklas, delägare av MR Arbogavagnar
 
Under rundvandringen märker vi att det hela tiden är full fart. Niklas telefon ringer och han får frågor om allt möjligt. Han säger att det är precis så han vill ha det för att trivas; mycket att göra och gärna högt tempo. Den lite lugnare perioden som infann sig under pandemin passade inte honom alls. Han berättar hur han och Michael fick dra i alla trådar de kunde för att skapa jobb till sina medarbetare. De lyckades få in tillräckligt många servicejobb till verkstaden och i slutändan klarade sig verksamheten fint genom pandemin. Nu är vardagen som vanligt igen och i dagsläget är orderstocken drygt ett år. Men Niklas säger att självklart har pandemin lett till leveransproblem. När det kommer till chassin har branschen upplevt förseningar på upp till ett år och de har varit tvungna att ta hänsyn till fluktuerande priser på stål, aluminium och rostfritt.
 
Efter vår sväng i verkstaden fortsätter vi ut på gården, som även är lager. Här står HIAB-kranar och lastväxlare som väntar på att bli monterade. Under förmiddagen förstår vi mellan raderna att Niklas lägger ner mycket tid och energi i företaget. Det Niklas gillar med sitt jobb är att han får göra i stort sett allt på företaget och arbetsuppgifterna är väldigt varierande. Under en dag kan han bland annat flytta runt material på gården, stötta upp i verkstaden, jobba med inköp och lämna offerter. Dessutom har Niklas tät kontakt med kunderna. Han är alltid tillgänglig och svarar i telefonen dygnet runt. När vi frågar vad som är Niklas främsta drivkraft kommer svaret snabbt; ”Att ha en personalstyrka som trivs på jobbet och är tillfreds”. MR Arbogavagnar har många medarbetare som stannar kvar länge och samarbetet mellan Niklas och Michael verkar det inte vara något fel på. Niklas säger att de att de inte varit oense en enda gång på 14 år.
 
Vi var inne på det tidigare, men MR Arbogavagnars styrka ligger i bredden på verksamheten samt att de har ett attraktivt service- och reparationserbjudande. Niklas säger att just serviceverkstaden hjälper MR Arbogavagnar att både locka nya kunder och bibehålla befintliga kunder. Kundbasen är varierande och består bland annat av åkerier i Örebro med omnejd samt lokala lastbilsåterförsäljare. MR Arbogavagnar gör en hel del jobb år försvaret vilket kan innebära allt möjligt så som service och hjälp med vagnar och bilar. Niklas säger att det är skönt hur företaget inte är inlåst i att enbart jobba med kranar och lastväxlare.
 
Innan vi båda ska hasta vidare kommer samtalet in på branschtrender och utveckling. Niklas säger att det MR Arbogavagnar ständigt jobbar med är att utbilda sina medarbetare och sprida kompetensen i bolaget. I och med att de gör väldigt många olika typer av byggnationen gäller det att medarbetarna har en bred kunskapsbas. Dessutom går lastbilsutvecklingen snabbt framåt och de moderna lastbilarna har bland annat avancerade elsystem. För att möta det behovet har MR Arbogavagnar anställt två renodlade elektriker.
 
Vår förmiddag tillsammans börjar övergå mot lunch och nu har Niklas inte tid att prata längre. Han förklarar att han tagit över det administrativa ansvaret för HIABs räkning och de Scania komplettbilar som ska byggas. Vi förstår vinken; Niklas behöver gå tillbaka till kontoret och beställa fler arbetsljus och nya varningsljus från HBA.
 
Landsort minipuck med transparent lins
LANDSORT MINIPUCK KLAR LINS
Art.nr: 14-2510


ST26 tunt riktat ADR blixtljus
ST26 RIKTAT BLIXTLJUS ADR
Art.nr: 14-ST26E2-Y3


Kraftfullt arbetsljus 40W
KRAFTFULLT 40W ARBETSLJUS
Art.nr: 18-9450