Endast försäljning mot företag. Vänligen logga in för att handla eller ansök om konto

exkl. moms

Varukorg

Kundcase

SÖDERSTRÖMS MOTOR - HBA PARTNER OCH SVERIGES STÖRSTA AUTOEXPERTENBUTIK


Söderströms Motor, beläget längs riksväg E4 i Örnsköldsvik, är inte bara Sveriges största Autoexpertenbutik utan också ett företag med djupa rötter i fordonsindustrin. En nysatsning har tagit form, och idag leder Carl Söderström, tillsammans med sin syster Helena, verksamheten som grundades av deras farfarsfar. I detta kundreportage intervjuas Carl om företagets historia, dess utveckling, och hur de anpassar sig till förändringar inom branschen
 
Företaget startades av OE Söderström 1922 och var initialt en serviceverkstad för cyklar. Med tiden expanderade verksamheten till att inkludera motorcyklar och sedermera bilreservdelar. Mellan 1950 och 1990 var Söderströms ett av Sveriges största postorderföretag för fordonsreservdelar. Expansion har kännetecknat företagets resa och det går att se i hur lokalerna förändrats genom åren. Från en blygsam start i en källare har Söderströms Motor vuxit till den imponerande butik och verksamhet den är idag. Genom föränderliga behov och ständigt nya marknadsförutsättningar har företaget alltid behållit sitt fokus på kvalitet och service.
 
MED SIKTET INSTÄLLT PÅ BUTIKSFÖRSÄLJNING
Söderströms Motor samarbetar med Autoexperten och har genom dem en webbshop där de kan möta sina verkstadskunders behov. Carl förklarar att Söderströms Motors nyckelkunder utgörs av verkstadssegmentet tillsammans med lokala åkerier. Han beskriver hur företaget har gjort ett strategiskt val att trots dagens e-handelstrend bibehålla och utveckla butiken. Idag fokuserar Söderströms Motor all sin kraft på butiksförsäljningen och med ett brett sortiment ser kunderna dem som en helserviceleverantör.
 
Totalt sett har företaget tio anställda där två medarbetare enbart jobbar med försäljning, kundservice och support via telefon. Samtidigt är två medarbetare dedikerade till att möta och serva kunderna i butiken. Carl pekar på hur den personliga service och kunskap som Söderströms Motors erbjuder är en styrka och konkurrensfördel för dem. Utöver det har Söderströms Motor en resande säljare med inriktning mot Autoexpertens verkstäder och lokala kunder. Det erbjudandet är imponerande och den marknadsnärvaro Söderströms Motor har är svårslagen.
 
 
Generationsskifte, Carl och Helena tar över efter sin far Lars.
 
NYSATSNING PÅ ARBETSBELYSNING OCH BLIXTLJUS
När en stor leverantör av arbetsbelysning stängde sin verksamhet i Örnsköldsvik såg Söderströms Motor en möjlighet att fylla det tomrummet. Genom ett nära samarbete med HBAs Norrlandssäljare och Örnsköldsviksbo Jens har de lyckats att framgångsrikt introducera arbetsbelysning och blixtljus i sitt sortiment. Carl beskriver hur de tillsammans tagit fram ett sortiment anpassat till Söderströms Motors kundbas och byggt upp en omfattande demoyta i butiken. Carl ser ljust på satsningen. Det nya sortimentet genererar redan nu en försäljningstillväxt och kunderna ger positiv respons på de arbetsljus och varningsljus som Söderströms Motor erbjuder. Sedan menar både Carl och Jens att detta bara är början på ett långsiktigt samarbete där produktmixen successivt får växa fram utifrån ortens behov och efterfrågan. Till hösten, när det nya sortimentet har landat och hittat sin naturliga position, planerar Carl för ljuskvällar där Söderströms Motors kunder kan träffas för att prova extraljus, arbetsljus och utvärdera belysningsnyheter.
 
Autoexpertenbutiken i Örnsköldsvik är Sveriges störtsa
GENERATIONSSKIFTE OCH FRAMTIDSUTSIKTER
I generationsskiftet där Carl och hans syster tagit över företaget efter sin far Lars, ligger fokus i första hand på att behålla och förfina företagets grundläggande verksamhet. Framtidsutsikterna präglas av en strävan att ta vara på den befintliga affären samtidigt som Söderströms Motor ökar närvaron i lokal marknadsföring och sociala medier. Med en öppenhet för nya möjligheter och en vilja att anpassa sortimentet efter kundernas behov ser Carl fram emot att expandera inom arbetsbelysning och varningsljus. Söderströms Motor siktar även på att fortsätta stärka sina verkstadsrelationer och attrahera nya verkstäder. Söderströms Motor, med över 100 års erfarenhet, är inte bara en reservdelsbutik utan en del av Örnsköldsviks historia. Med en stark inriktning på service och lokal närvaro blickar företaget framåt med en mix av tradition och nysatsningar. Som avslutning betonar Carl vikten för Söderströms Motor av att vara lyhörda och ständigt närvarande hos kunderna för att på så sätt förstå deras specifika krav och genom dem följa marknadens utveckling.
 
 
Här följer ett urval av produktfavoriter bland kunderna hos Söderströms Motors!
 
Landsort varningsljuspuck med orange lins
LANDSORT VARNINGSLJUSPUCK MED ORANGE LINS
Art.nr: 14-2510


Lättplacerad arbetsbelysning 24w 4000 lumen
EFFEKTIV ARBETSBELYSNING 54W
Art.nr: 18-3231


Slimmad arbetsbelysning eller backljus
TUNN ARBETSBELYSNING/BACKLJUS 30W
Art.nr: 18-3228