Endast försäljning mot företag. Vänligen logga in för att handla eller ansök om konto

exkl. moms

Varukorg

Tips & råd

Tips om brandsäkerhet

BRANDSKOLA

Visste du att det i snitt utbryter en brand i timmen på en svensk arbetsplats?
Därför är det viktigt att arbetsgivaren agerar aktivt för att förhindra bränder i arbetsmiljön. Det görs enkelt genom planering, utbildning och kontroll av befintligt brandskydd. Att ha en utrymningsplan på plats redan innan en brand börjat är viktigt. Ser du brister i brandskyddet på din arbetsplats? Prata med din chef, det är viktigt att alla känner sig trygga.

Det finns några förebyggande åtgärder som kan utföras direkt. Kontrollera att alla utrymningsvägar är tillgängliga och går att öppna utan nyckel eller verktyg. Utrymningsvägarna ska vara skyltade med en grön skylt med stora vita symboler. Kontrollera att brandsläckare och brandfiltar är utplacerade på lättillgängliga, strategiska platser i din arbetsmiljö. Likaså dessa ska vara uppmärka med skyltar. När testade du brandvarnaren senast? Även om brandvarnaren aldrig behövt användas kan batteriet ta slut redan efter ett par månader. Underhåll och testa brandvarnaren med jämna mellanrum.

Är ditt fordon din arbetsplats? Att ha en liten behändig brandsläckare lättillgänglig i ditt fordon och en brandfilt nära till hands är avgörande för att kunna stoppa en brand tidigt.

När branden är ett faktum:
- Sätt dig själv i säkerhet. Vid utvecklad rök kryp på golvet. Röken stiger och är luften renare närmare marken.
- Hjälp andra om du kan, utan att sätta dig själv i större fara.
- Larma 112 var beredd att svara på: om det finns människor som är instängda eller i annan fara, adress där det brinner, vem du är och varifrån du ringer.
- Om möjligt, släck branden.