Endast försäljning mot företag. Vänligen logga in för att handla eller ansök om konto

exkl. moms

Varukorg

Tips & Råd

DET HÄR ÄR E-GODKÄNDA EXTRALJUS

 
Det nya reglementet ECE R149 (tidigare benämnt ECE R112) är det godkännande som säkerställer att ett extraljus uppfyller ställda lag- och trafikkrav. E-godkännandet är framtaget med hänsyn till, och baseras på, lampans ljusstyrka.I godkännandesyfte mäts extraljusets styrka i enheten candela. Förenklat är candela ett mått på hur långt en lampa kan kasta en ljusstråle. Måttenheten candela är sammanlänkad med lux eftersom candela beräknas genom att luxvärdet multipliceras med kvadraten på avståndet till ljuskällan. Till exempel 1 lux uppmätt på ett avstånd av 1 meter ger 1 candela. Vidare skulle motsvarande mätning på 10 meter generera ett värde på 1 lux x 10² = 100 candela.
 
Vi går tillbaka till reglementet ECE R149 som sätter en övre gräns för hur många candela ett extraljus får avge. I praktiken begränsar det lampans ljusbild till att inte överstiga referenstalet 50. Desto högre referentstal en lampa har, desto längre och kraftigare ljus levererar den.
 
Vidare sätter reglementet ett tak som innebär att extraljus på ett fordon inte får ha en total ljusstyrka som överstiger ett referensvärde av 100. I Sverige finns det ett nationellt undantag från begräsningen vilket tillåter att gå över det sammanlagda referensvärdet på 100. Det är alltså möjligt att montera ett obegränsat antal extraljus på fordon i Sverige. Tänk bara på undantaget enbart gäller för referenstalet. Samtliga extraljus måste fortfarande vara E-godkända enligt ECE R149. För att uppfylla kraven ska både ett E-märke och ett godkännandenummer finnas på extraljuset.
E-godkända extraljus
 

Hos HBA hittar du ett brett utbud av extraljus. Vi har traditionella runda extraljus och LED ramper. Välj dessutom mellan olika referenstal och ljusbilder. Kom ihåg att desto högre referensvärde ett extraljus har, desto längre och smalare ljusbild har det.
Genom en unik funktion har Lazer Lamps hittat ett sätt att i en och samma lampa kombinera maximalt ljusflöde med E-godkännande R112.

 
Lazer sentinel 9 extraljus
LAZER SENTINEL 9" EXTRALJUS
Art.nr: 12-00081


HYDRA EXTRALJUSRAMP 544MM
Art.nr: 12-2110


Linear 18 Elite led ramp
LINEAR 18 ELITE LED RAMP
Art.nr: 12-00033